Kệ dụng cụ Duy Tân đại (Dương)

Liên hệ


Mô tả :
  • Kích thước: 30 x 48.5 x 17 cm
  • Chất liệu:  Nhựa PP
  • Màu sắc:  Dương