Kệ dụng cụ Duy Tân trung (Dương)

Liên hệ


Mô tả :
  • Kích thước: 15 x 25 x 11 cm
  • Chất liệu:  Nhựa PP
  • Màu sắc:  Dương